Nieuws

Op 3 maart 2020, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten

Op 3 maart 2020 legde Diana Bulens de eed af als kersvers gemeenteraadslid. Zij volgt Alexander Binon op, die eind januari ontslag nam als gemeenteraadslid. "Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen in het bestuur van onze gemeente. Alexander opvolgen zal zeker een hele opdracht zijn, want hij …

Op 17 december 2019, over deze onderwerpen: Economie en Financiën, Gemeentebestuur

Ondanks het geschenk van de Vlaamse overheid van bijna 1,3 miljoen euro, slaagt de coalitie erin meerdere belastingen te verhogen en de schuldgraad verder uit te bouwen. Er zitten een aantal goede zaken in dit meerjarenplan, zoals het verder vernieuwen van de belangrijke verkeersassen (de …

Op 18 oktober 2019, over deze onderwerpen: Economie en Financiën, Gemeentebestuur

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van de open ruimte die ze bezitten en die ze moeten onderhouden. Voor onze gemeente komt dit neer op €1.292.579 extra …