Nieuws

Op 11 november 2023

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur vraagt de N-VA-fractie volgend punt toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 14 november 2023:   Aziatische Hoornaars Op de gemeenteraad van 29 augustus stelden we de vraag of de gemeente subsidies wil geven aan inwoners voor het …

Op 13 oktober 2023

Een droom van vele inwoners en natuurverenigingen is in vervulling gegaan.  In een inspirerend gesprek met Agentschap Natuur & Bos, lanceerde Alexander Binon (N-VA), de toenmalige burgemeester van Oud-Heverlee in 2017 de idee om een Nationaal Park op te richten voor onder andere Meerdaalwoud …

Op 23 september 2023, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet Lokaal Bestuur vraagt de N-VA-fractie volgende punten toe te voegen aan de agenda van de gemeenteraad van 26 september 2023:   1. De wateroverstromingsproblematiek Bij de wateroverlast in de zomer van 2021 werd onze gemeente sterk getroffen. Vragen: Is …