Lokaal werk

Het programma van N-VA is een samenhangende, globale visie uitgaande van de mens in het algemeen en de inwoner van Oud-Heverlee in het bijzonder. Het streeft het algemeen belang van alle inwoners na.

Echte transparantie en inspraak moeten de democratie in de gemeente doen herleven.

Het centraal stellen van het algemeen belang vertaalt zich in een duurzaam beleid dat ook rekening houdt met de lange termijn en zo met de volgende generaties. Een duurzaam beleid op financieel vlak (geen schuldenberg creëren) én op ecologisch vlak (milieuproblemen voorkomen door maximaal te opteren voor ecologische maar beproefde oplossingen).

Als erg welstellende gemeente dient Oud-Heverlee hierbij een voorbeeld te zijn.

Een duurzaam beleid is gericht op leefbaarheid en houdt het maximale behoud in van het landelijke én groene karakter van Oud-Heverlee dat onder grote druk staat van de toenemende verstedelijking. Deze verstedelijking door de bouw van appartementen dient maximaal tegengegaan te worden. In een landelijke gemeente dient de bevolkingsgroei bij voorkeur opgevangen te worden door grondgebonden woningen (eengezinswoningen) op kleinere percelen en niet door appartementen aangezien deze laatste zowel ruimtelijk als sociaal het landelijk karakter van de gemeente fundamenteel wijzigen.

Een gemeentelijk duurzaam beleid houdt ook een veel grotere aandacht in voor verkeersveiligheid- en infrastructuur en specifiek voor veilige fietspaden. Dit kan alleen door ruimtelijke ordening en de daadwerkelijke uitvoering van doordachte verkeerswerken.

Het centraal stellen van het algemeen belang van alle inwoners betekent ook voorzieningen voor senioren, gezinnen en jongeren. Het woonzorgcentrum ‘De Kouter’ dient snel gerealiseerd te worden, zonder daarbij de gemeentefinanciën of de andere leeftijdsgroepen uit het oog te verliezen.

Aandacht voor alle inwoners betekent ook aandacht voor minder kapitaalkrachtigen. N-VA is hierbij voorstander van een niet-traditionele benadering van betaalbaar wonen of sociale huisvesting. Oud-Heverlee is wettelijk verplicht heel wat sociale woningen te bouwen en heeft op dit vlak een enorme achterstand. N-VA wil dat deze woningen over de hele gemeente gespreid worden en architecturaal gediversifieerd zodat deze woningen naadloos aansluiten bij de private woningbouw. Tegelijk dienen deze woningen eigendom te blijven van de gemeente door bij voorkeur huurwoningen of een andere formule (erfpacht- of opstalrecht) aan te bieden waarbij de eigendom van de gemeente blijft zodat eventuele meerwaarden de gemeente ten goede komen en niet de individuele bewoners.

Ook sport, zowel sportverenigingen als individuele sporters, verdient de nodige aandacht. De N-VA is voorstander van de bouw van een sporthal voor zover de gemeentefinanciën en de andere prioriteiten dit toelaten en na grondige financiële studie van de alternatieven (zelf bouwen met gedeeltelijke Vlaamse subsidies dan wel bouwen en exploiteren door privé-investeerder met gemeentelijke subsidie).

Tot slot wil N-VA het gemeenschapsgevoel versterken door het steunen van verenigingen en handelaars en de veiligheid vergroten door de nodige aandacht voor veiligheid en politie.

Dit alles moet ertoe leiden dat elke inwoner zich in de gemeente goed moet kunnen voelen.