Sport en verenigingsleven

Nieuws over dit onderwerp

Speelplein aan de pastorij van Blanden

N-VA Oud-Heverlee wil in elke deelgemeente een speelplein aanleggen voor jong en oud. Dichtbij de inwoners willen we speelmogelijkheden aanbieden om mensen dichter bij elkaar te brengen en ouders of …

Onthaalzone De Torenvalk in finaal stadium

Op 24 april 2017 starten de werken om de onthaalzone ‘De Torenvalk’ in Blanden aan te sluiten op de N25 Expresweg-Naamsesteenweg. Een jaar geleden startte het Agentschap voor Natuur en Bos met de …

Geluidsisolatie OC Blanden aangepakt

Tijdens de vorige legislatuur werd het ontmoetingscentrum van Blanden gerenoveerd. Al snel na de heropening kregen we van verschillende gebruikers de melding dat er problemen waren met de akoestiek …