Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 3 maart 2020, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten

Op 3 maart 2020 legde Diana Bulens de eed af als kersvers gemeenteraadslid. Zij volgt Alexander Binon op, die eind januari ontslag nam als gemeenteraadslid. "Ik ben blij dat ik mijn steentje kan bijdragen in het bestuur van onze gemeente. Alexander opvolgen zal zeker een hele opdracht zijn, want hij …

Op 17 december 2019, over deze onderwerpen: Economie en Financiën, Gemeentebestuur

Ondanks het geschenk van de Vlaamse overheid van bijna 1,3 miljoen euro, slaagt de coalitie erin meerdere belastingen te verhogen en de schuldgraad verder uit te bouwen. Er zitten een aantal goede zaken in dit meerjarenplan, zoals het verder vernieuwen van de belangrijke verkeersassen (de …

Op 18 oktober 2019, over deze onderwerpen: Economie en Financiën, Gemeentebestuur

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van de open ruimte die ze bezitten en die ze moeten onderhouden. Voor onze gemeente komt dit neer op €1.292.579 extra …

Op 26 juli 2019

In onderling overleg hebben N-VA Oud-Heverlee en raadslid Tom Teck besloten om de samenwerking stop te zetten. Hierdoor zal Tom Teck vanaf nu als onafhankelijk raadslid zetelen. De beslissing werd genomen na overleg met het betrokken raadslid. “Tom had aangegeven dat hij een samenwerking niet meer …

Op 27 mei 2019, over deze onderwerpen: Verkiezingen 2019

In Oud-Heverlee stemden jullie massaal op de N-VA! Voor het Vlaams parlement, waarvoor ook onze voormalig burgemeester Alexander Binon kandidaat was, haalde de N-VA maar liefst 31,3%! Met 927 voorkeurstemmen (tegenover 388 in 2014) was hij dan ook de absolute koploper in Oud-Heverlee voor het Vlaams …

Op 27 februari 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten

Op dinsdag 26 februari legde voormalig afdelingsvoorzitter, Sven Deferme, de eed af als gemeenteraadslid. Sven was aanvankelijk lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Met de komst van Francis Van Biesbroeck werden de kaarten enigszins herschud en verschoof hij naar plaats 19. Daar …