Kunstateliers gemeente Oud-Heverlee: alternatieven werden gevonden voor jongeren en volwassenen

Op 23 juli 2014, over deze onderwerpen: Cultuur & Bibliotheek

Het schip is niet gezonken.

Jongerenateliers in nieuwe vorm vanaf september en volwassenwerking staat op eigen benen! In december 2013 kondigden we aan dat de huidige Gemeentelijke Schilder- en Tekenacademie in zijn huidige vorm ophoud te bestaan. Niet alleen om budgettaire redenen, maar ook omdat de structuur dringend aan verandering toe was.

We zochten ijverig naar een nieuwe formule. Zoals beloofd hebben we ons ingezet om een aanbod te kunnen geven aan jongeren. Het is immers een taak van de gemeente om jongeren te laten “proeven” van kunst en in contact te brengen met verschillende expressievormen.

We kunnen dan ook met enigetrots melden dat de gemeente Oud-Heverlee in september 2014 van start gaat met een nieuw aanbod voor jongeren: crea-ateliers. Op woensdag en zaterdag kunnen kinderen en jongeren (van 6 tot 17 jaar) zich creatief ontwikkelen tijdens korte lesreeksen. Tijdens deze ateliers maken ze op een speelse manier kennis met verschillende technieken en materialen, met de eigen leefwereld als vertrekbasis.

De ateliers vinden plaats in het gemeenschapscentrum De Roosenberg, M. Noëstraat 15, Oud-Heverlee. Voor meer info m.b.t. het aanbod najaar 2014 - voorjaar 2015 kan u terecht op de website www.oud-heverlee.be.

Volwassenenwerking

Voor wat betreft de volwassen werking, hebben we hen steeds geadviseerd om zelf een vereniging op te richten. Zij zouden dan, zoals elke andere vereniging aanspraak kunnen maken op een subsidie. Als extraatje beloofden we dat de opvolger van de GST, zo nodig, als alternatief het bosmuseum ter beschikking kon krijgen. Maar de kaarten liggen nu anders, de werking voor volwassenen dient niet te verhuizen!

De leden van het beeldhouwatelier namen het heft in handen en richten de VZW Prosperos op.

Is het woord afgeleid van Prospero? Engelse literatuur (William Shakespeare): de redder van het zinkende schip.... Of is het afgeleid van de straatnaam Prosperdreef, waar de lokalen liggen? Het is alvast een goed alternatief! De Paters in Vaalbeek gaven ook hun steun aan dit nieuwe project, hierdoor kan de werking blijven doorgaan in de lokalen van het Franciscanenklooster/ La Foresta in Vaalbeek.

De nieuwe VZW mag blijven gebruik maken van de huidige lokalen en hun lessen op een eigen gestructureerde manier verder zetten.

Voor de deelnemers zal er niet veel veranderen: het aanbod wordt zelfs verruimd met Open ateliers, workshops, lezingen en toonmomenten. Meer over de vereniging en het aanbod op www.prosperos.be.

Wij geven alvast onze volledige steun aan dit initiatief, dat ten goede komt aan al onze inwoners. Want kunst is waardevol, dit mag NIET verloren gaan.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is