Parochiezaal Oud-Heverlee

Op 29 oktober 2010

Hoewel tot op de draad versleten, blijft de parochiezaal van Oud-Heverlee tot op heden zijn functie als ontmoetingsplaats en accommodatie voor plaatselijke en parochiale verenigingen (o.a. OKRA, Ziekenzorg, Zomerfeest) vervullen.

De omgeving van de zaal, in het hart van het dorp, is een groene oase die als zodanig een onbetaalbare en onvervangbare functie combineert met activiteiten van allerlei aard.

Met de restauratie van de aanpalende historische pastorij, komt alles in een stroomversnelling.

Het zou goed zijn als de oude pastorij in zijn volle glorie en goed zichtbaar tot zijn recht zou komen.  Daarvoor is het nodig om de huidige parochiezaal los te koppelen van dit waardevolle gebouw.

Maar wat komt er in de plaats van de parochiezaal?

Niets?  Dat zou een aanslag zijn op het zenuwcentrum van het sociale dorpsleven. 

Er werd door de officiële instanties (kerkraad, parochiale werken, gemeente,…) al heel wat over gepalaverd, maar ook de gebruikers van de zaal lieten zich niet onberoerd.

Zo werd door deze laatsten een heus ontwerp overgemaakt aan parochie en politieke verantwoordelijken, dat u hieronder vindt (huidige situatie rechts, ontwerp links).

Met respect voor de groene ruimte en duidelijke bekommernis voor het blijven functioneren van de zaal lijkt ons dit een haalbare kaart.

Blijft uiteraard de financiële kant van dit project.  Wie zal dat betalen? 

Als de parochiale instanties het niet aankunnen, moet er met andere besturen, zoals de gemeente, overleg mogelijk zijn.

Een goede optie zou zijn dat de parochie als eigenares van de grond de gemeente een recht van opstal of erfpacht verleent.  Zo kan de gemeente een nieuw gebouw oprichten zonder uitgaven te moeten doen om de grond te verwerven.  Uiteraard moet over het beheer van een de nieuwe zaal een klare en voor alle partijen aanvaardbare overeenkomst gesloten worden.

Als de gemeente bovendien de kinderopvang zou willen koppelen aan de nieuw te bouwen zaal (met respect voor de open groene ruimte), moet dit project alle kansen krijgen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is