Tom Teck lijsttrekker, Alexander Binon lijstduwer

Op 15 juni 2012

Op een persconferentie in de plaatselijke brasserie Saint-Jean stelde N-VA Oud-Heverlee haar belangrijkste kandidaten voor met wie ze naar de komende gemeenteraadsverkiezingen zal trekken.

De kieslijst zal getrokken worden door Tom TECK, een 27-jarige ingenieur. Gesteund door de andere leden van de partij wil hij, verwijzend naar de N-VA slogan ‘De kracht van verandering’, een frisse wind door de gemeente laten waaien. N-VA wil hiermee een volwaardig alternatief aanbieden tegenover het huidige verouderde beleid en gemeentebestuur.

De plaats van lijstduwer wordt ingevuld door Alexander BINON (35). Alexander is advocaat en kan bogen op heel wat ervaring in de gemeentepolitiek. Hij zetelt al 18 jaar in de gemeenteraad van Oud-Heverlee, waarvan 12 jaar als schepen van financiën (en tot 2010 ook bevoegd voor begroting, personeel, sport en feestelijkheden).  Sinds 2009 zetelt hij als onafhankelijk schepen.  

Jana VANDERBORGHT (26) zal op de tweede plaats staan.  Jana is afkomstig uit deelgemeente Sint-Joris-Weert, studeert rechten en voelt zich nauw betrokken bij het reilen en zeilen binnen haar gemeente. Ook zij streeft ervoor om op een Nieuwe, Verfrissende en Andere manier aan politiek  te gaan doen. Op de derde plaats zal Bert VANHAMEL (73) zijn 36 jaar ervaring mee in de strijd werpen. Hij was de man die de Volksunie in leven hield en mee overschakelde naar de N-VA. Maggy STEENO (57) gaat de vierde plaats innemen. Zij staat als maatschappelijk assistent zeer dicht bij de burger en kent dan ook de noden in haar gemeente. N-VA voorzitter Yves DEFOORT (33), jurist, zal op de vijfde plaats staan.

Als lijsttrekker verduidelijkte Tom TECK wat de ambitie is: “Het is de bedoeling deel uit te maken van de meerderheid in het gemeentebestuur. Vanuit deze positie willen we Oud-Heverlee meer democratisch gaan besturen en  de burger meer inspraak geven in het beleid. Tevens moet er voor gestreden worden dat elke burger zich goed voelt in onze gemeente en trots op kan zijn om in Oud-Heverlee te wonen. De burger moet terug centraal komen te staan. We gaan  voor een realistisch programma waarbij we de burgers geen sprookje voor ogen houden. N-VA staat voor vertrouwen. De burger zal op ons kunnen rekenen.”

Waarom komt Alexander BINON op voor N-VA? “De inzet van deze verkiezingen is mijns inziens niet meer of minder dan de terugkeer van het algemeen belang in Oud-Heverlee en van het rechtmatig vertrouwen dat de inwoners in hun gemeentelijke overheid mogen en moeten hebben. Dit is onder meer cruciaal voor de maximale bescherming van het landelijke karakter van onze gemeente. De N-VA heeft bewezen een integere en onafhankelijke partij te zijn die haar principes nakomt. Als lijstduwer steun ik dan ook ten volle deze lijst waarvan ik overtuigd ben dat haar kandidaten én de capaciteiten én de juiste ingesteldheid hebben om een fris en rechtvaardig gemeentebeleid mogelijk te maken.“

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is