Werkzaamheden voor propere Zoete Waters

Op 4 februari 2015, over deze onderwerpen: Wegen

De lozing van het rioleringswater in de Zoete Waters genereert al jaren heel wat kritiek in Oud-Heverlee. Ze bevordert onder andere de extreme algengroei die iedere lente op de vijvers te vinden is. Het gemeentebestuur heeft nu geld vrijgemaakt om de riolering te ontdubbelen.

‘Tussen Meerdaalhof en dewaterzuiveringsinstallatie gaan we de riolering opsplitsen’, zegt
schepen van Openbare Werken Tom Teck (N-VA). ‘Het vuile water wordt opgepompt naar het
zuiveringsstation, terwijl het regenwater de vijvers blijft instromen.’

De ontdubbelde riolering moet een positieve ecologische impact hebben op de Zoete Waters, de Molenbeek en deDijle. ‘Momenteel wateren zo’n 150 woningen nog steeds af naar de vijvers en zo naar de beek en de Dijle’, zegt Teck. ‘Dat is ecologisch gezien niet ideaal. Met dewerkzaamheden hopen we niet alleen onze infrastructuur te verbeteren, maar ook het water in de gemeente properder te maken.’

Nieuw fietspad
Het gemeentebestuur maakt van de gelegenheid gebruik om het fietspad te verlengen en de
straat opnieuwaan te leggen tussen de Monarkenweg en Meerdaalhof. Van Meerdaalhof tot de Waversebaanwordt de straat voorlopig niet heraangelegd, maar worden de stoepen wel
vernieuwd. De kosten lopen op tot meer dan 900.000 euro. Een deel krijgt de gemeente terug van Riobra en Aquafin en via subsidies voor de fietspaden.

‘De werkzaamheden zullen een dik jaar duren’, zegt Teck. ‘Op sommige momenten zal deweg
afgesloten zijn en moet het verkeer omrijden. De bewoners en handelaars lichten we in tijdens een infovergadering.’ Volgens de huidige planning starten de werkzaamheden begin april.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is