Aanleg extra fietspaden in de Leuvensestraat

Op 22 april 2017, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Wegen

In 2015 startte het college met de opmaak van de plannen voor de Leuvensestraat (Beekstraat – P. Tilemansstraat). Er werd gekozen voor dit deel van de Leuvensestraat omdat de herinrichting van de beperkte beschikbare ruimte de grootste winst zou opleveren voor de omwonenden en de verkeersveiligheid sterk zou verhogen. 

 

 

 

Sindsdien werd een heel traject doorlopen. Op 19 oktober 2015 stelde het gemeentebestuur twee alternatieven voor aan de bevolking:

Optie A: profiel met fietspaden

Optie B: profiel met fietssuggestiestroken en voetpaden

Tijdens de hoorzitting was de overgrote meerderheid van de aanwezigen voorstander van het profiel met fietspaden. Als gemeentebestuur vinden we inspraak zeer belangrijk en we hebben de vraag van onze inwoners ingewilligd. Dat de beperkte openbare ruimte een grote uitdaging zou worden, realiseerden we ons meteen. Om het fietspad over het volledige traject mogelijk te maken, werden er twee wegversmallingen ingetekend bij woningen die te kort langs de straat staan. Deze versmallingen doen uiteraard ook dienst als vertragende factor, hetgeen zeer wenselijk is bij het inrijden van het dorp.

Op de gemeenteraad van 28 maart 2017 maakte de oppositie gewag van enkele inwoners die niet tevreden zijn met het plan: ze vinden het fietspad te smal. De oppositie vindt een plan zonder fietspaden beter, ook al moeten fietsers zich dan tussen het drukke verkeer begeven. Ze willen dat het alternatief fietspad (langs de Reigersstraat, de Ijzerenwegstraat en de P. Tilemansstraat) beter uitgerust moet worden want dat is veiliger voor fietsers.

Dit alternatief fietspad voor doorgaand fietsverkeer is vandaag al beschikbaar en in redelijk goede staat. Maar door enkel dit fietspad te voorzien zou het gemeentebestuur vele gezinnen in de kou laten staan. Voor het schepencollege is dit een en-en-verhaal: het bestaande alternatieve fietspad voor het doorgaand fietsverkeer én fietspaden in de Leuvensestraat voor de inwoners van de Leuvensestraat, de Speelbergstraat, de Hollestraat, de Weertse Dreef, de Panoramalaan, de Oude Nethensebaan, de Krekelbergstraat, de Eekhoornlaan, de Hazeveldstraat, de Kaubergstraat, de Heidestraat en Speelbergplein.

Een gemeentebestuur dient rekening te houden met het algemeen belang en de keuze te maken waarbij het grootst aantal inwoners mee gebaat is. De plannen voor de Leuvensestraat met fietspaden zullen dus niet gewijzigd worden. De werken zijn geraamd op 800.000 € en zullen later dit jaar starten.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is