Alexander Binon legt de eed af als nieuwe burgemeester

Op 22 december 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Gemeentebestuur

Vandaag, 22 december 2016, legde Alexander Binon (N-VA) de eed af bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, als nieuwe burgemeester van Oud-Heverlee. Op 1 januari neemt hij de burgemeesterssjerp over van Adri Daniëls (CD&V), die eerste schepen wordt.

Alexander Binon was de afgelopen 4 jaar eerste schepen, bevoegd voor financiën en begroting, plechtigheden en feestelijkheden en wonen.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 werd N-VA in 1 klap de grootste partij van Oud-Heverlee (6 van de 21 zetels, 24,6%). Alexander Binon haalde als lijstduwer de meeste stemmen van de lijst, wat resulteerde in het burgemeesterschap vanaf 2017.

Sinds 2001 is hij al onafgebroken schepen van financiën en in 1994 werd hij op 18-jarige leeftijd het jongste gemeenteraadslid van België. Hij maakt sinds 2014 deel uit van de nationale partijraad van N-VA.

De nieuwe burgemeester is 40 jaar, studeerde onder meer rechten aan de KUL en is advocaat aan de balie van Leuven. Hij woont in Blanden.

Hij ziet het vrijwaren van het landelijke en groene karakter van zijn gemeente, uniek gelegen tussen Meerdaalwoud en Heverleebos, die onder grote druk van verstedelijking staat (onder meer door de nabijheid van Leuven) als zijn belangrijkste opdracht.

Naar aanleiding van deze burgemeesterswissel komt er een verschuiving van bevoegdheden binnen het college tot stand. Naast zijn nieuwe taken als burgemeester blijft Alexander Binon verantwoordelijk voor begroting en financiën. Adri Daniëls wordt eerste schepen en is bevoegd voor ruimtelijke ordening, waterbeleid en openbare werken.

Derde schepen Tom Teck zal dan bevoegd zijn voor sport, recreatie en toerisme, patrimonium en erfgoedbeheer, land- en tuinbouw en kerkfabrieken.

Vierde schepen Maggy Steeno tenslotte blijft verantwoordelijk voor cultuur, ontwikkelingssamenwerking, middenstand en gelijkekansenbeleid en wordt daarbovenop bevoegd voor feestelijkheden en wonen.

Alexander nodigt alle inwoners van zijn gemeente uit op een inhuldigings- en nieuwjaarsreceptie op 5 januari 2017 om 19u30 in de sporthal van de gemeenteschool van Haasrode. Gastspreker is Vlaams Minister-President Geert Bourgeois.

Reportage ROB-TV

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is