Beheersplan Zoet Water goedgekeurd

Op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Cultuur & Bibliotheek, Gemeentebestuur

Op de gemeenteraad van 28 juni werd het beheersplan voor het Zoet Water goedgekeurd. Het Zoet Water is een zeer landschappelijk waardevol gebied (erkend sinds 2 februari 2000). Het Zoet Water is van oudsher gekend en bekend en verdient onze volle aandacht want het is één van de stokpaardjes van onze gemeente. Zo telde de provincie Vlaams-Brabant meer dan 60.000 wandelaars in de Zoet Water site!

Hoe zijn we te werk gegaan?

Eerst en vooral hebben we de VKT opgedoekt, zodat het recreatiepark terug onder het beheer van de gemeente kwam. Hierdoor konden we alles inzetten op zachte recreatie. Vervolgens werd de Roosenberg aangepakt. De bibliotheek werd er ingericht op de 1ste verdieping en het gelijkvloers werd ter beschikking gesteld van onze gemeentelijke verenigingen. Daarna werd het bosmuseum heringericht voor de kunstvereniging Kunstcollectief en de oude secretariaatslokalen werden ingericht voor creatieve workshops en de cultuurweek voor kinderen. Ondertussen werd er ook druk gewerkt aan een beheersplan. We ijveren ervoor dat de natuurlijke vegetatie zich herstelt en het uitzicht op de historische gebouwen zoals Spaans Dak en De Molen, hersteld wordt.

Beheersplan

We vroegen aan minister Bourgeois de toelating om een landschapsbeheersplan op te stellen. De minister keurde op 29 september 2014 de landschapspremie goed. Hierdoor worden 80% van de studiekosten en dus de opmaak van het plan betoelaagd. Na goedkeuring van de minister werd er druk overlegd met alle partners: Agentschap Natuur en Bos, de vissers, de horeca, de huurders, de gebruikers, de eigenaars en de manège. Al deze mensen werden uitgenodigd om deel te nemen aan de Stuurgroep. Samen met Grontmij NV vergaderde deze stuurgroep geregeld sinds begin 2014 tot eind 2015. Vervolgens werd de studie op 3 mei 2016 voorgelegd aan de commissie Toerisme-recreatie-cultuur-middenstand.

De studie, met voorstellen tot beheer van de site, is nu afgerond. Het landschapsbeheersplan werd op 28 juni goedgekeurd door de gemeenteraad. Dit plan wordt nu voorgelegd aan de minister. Zo zullen alle onderhouds- en herstellingskosten, die vermeld staan in het beheersplan, gedurende de volgende 20 jaar voor 60% betoelaagd worden door de overheid.

Wat zal er concreet veranderen?
De vissers zullen verhuizen naar de eerste vijver tegen de Waversebaan. Zij kunnen dan gebruik maken van de parking aldaar. Hierdoor komt de parking aan de Minnebron vrij. De beplanting rond de vijvers zal worden aangepakt en er zal een wandelpad komen. Het beheersplan loopt over een termijn van 20 jaar en omvat heel wat maatregelen zoals de heraanleg van het noordelijk wandelpad, beheer van de graslanden en waterpartijen, bossen en struwelen en het onderhoud van historische gebouwen en constructies. De dreef naar het Spaans Dak zal  een echte kunstdreef worden, de 1ste gebeitelde steen met een gedicht van Wim Van den Abeele, zal onthuld worden op 15 augustus.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is