Betere openingsuren van het gemeentehuis

Op 5 januari 2018, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

Betere dienstverlening
Na een grondige evaluatie de voorbije maanden is de dienstverlening in het gemeentehuis aangepast met ruimere openingsuren, een interne verhuis van de diensten, meer inzet op het digitaal afleveren van documenten en werken op afspraak. Op die manier zetten we in op een betere dienstverlening. “Uit de burgerbevraging in het voorjaar van 2017 kwam naar voor dat het merendeel van de bevraagde inwoners al tevreden is over de dienstverlening, maar vooral dat er vraag is naar ruimere openingsuren en de mogelijkheid om op afspraak te komen”, zegt burgemeester Alexander Binon.


Geen wachtrijen meer op dinsdagavond
Om hieraan tegemoet te komen, werden de openingsuren voor de diensten burgerzaken, ruimtelijke ordening, leefmilieu, infrastructuur en vrije tijd verbeterd. “Vanaf 1 januari 2018 zullen de loketten op dinsdag niet meer open zijn in de voormiddag, maar zijn ze doorlopend open van 13.30 uur tot en met 20 uur, zodat inwoners meteen na hun werk kunnen langskomen. Bovendien zijn deze diensten voortaan ook open op woensdagnamiddag. Op donderdag kunnen de inwoners op afspraak verder geholpen worden”, vertelt Alexander Binon.


Centralisatie diensten
Daarnaast worden de diensten waar de inwoners terechtkunnen gecentraliseerd in het gebouw naast het huidige gemeentehuis, het Sociaal Huis. De ondersteunende diensten worden ondergebracht in het huidige gemeentehuis. In het kader van de integratie van het OCMW worden de ondersteunende diensten van het OCMW en het gemeentehuis ook samengevoegd. De hele verhuis zou eind maart 2018 afgerond moeten zijn.


Digitaal aanbod
Het is nu al mogelijk om verschillende documenten aan te vragen via het digitaal loket van de gemeente. In 2018 zullen er ook steeds meer attesten en uittreksels digitaal afgeleverd kunnen worden.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is