Bufferbekken in de Bierbeekstraat aangelegd

Op 2 november 2016, over deze onderwerpen: waterbeheer

In de zomer van 2013 werd ik een eerste keer gecontacteerd in verband met wateroverlast in onze gemeente. Inwoners van de Bierbeekstraat hadden blijkbaar al meer dan tien jaar te kampen met overstroomde tuinen, kelders en garages. Dringend tijd voor actie dus: met een team van experten hebben we de oorzaak van deze wateroverlast weten te achterhalen en hebben we een oplossing uitgewerkt. De combinatie van meer verharde oppervlakten en hevigere stortbuien zorgt regelmatig voor wateroverlast in laag-Blanden. Grotere rioleringsbuizen aanleggen zou al snel 2 miljoen euro kosten. Daarom stelden we voor om een bufferbekken van 5.000 m³ aan te leggen naast het containerpark. De eenvoudige open structuur kost ‘slechts’ 40.000 euro en zal de riolering van aan het waterzuiveringsstation in Vaalbeek tot aan de Rooikapel in Blanden ontlasten.

Hoe werd dit project aangepakt?

JUL 2013: Eerste overstroming tijdens deze legislatuur. Tal van inwoners contacteerden me - als schepen van waterbeleid - om een oplossing te zoeken.

SEP 2013: Plaatsbezoek met experten van Infrax, Aquafin en gemeente om de situatie te bestuderen.

NOV-DEC 2013: Onderzoek naar oorzaak. Eerste analyse met rekenkundige model simuleert geen problemen. Het afwateringsgebied blijkt groter dan gedacht. De verharde oppervlakte werd waarschijnlijk ook onderschat. Uiteindelijk blijkt een beek, die 1/3 van de afwatering stroomafwaarts zou moeten doen, niet meer te bestaan.

JAN-MAA 2014: Riobra, Aquafin en de gemeente bekijken wie de kosten moet dragen voor de investering. Aangezien de gemeente verantwoordelijk is voor open en ingebuisde waterlopen zal de gemeente dit moeten oplossen.

APR-JUL 2014: Scenario analyse om de wateroverlast op te lossen. Grotere rioleringsbuizen zouden ongeveer 2.000.000 € kosten en het probleem verplaatsen naar Vaalbeek. Een open bufferbekken op de landbouwgrond naast het containerpark wordt als scenario weerhouden.

JUL 2014: Aanstelling Interleuven als studie- en ontwerpbureau.

AUG 2014: Opmeting terrein zodat het bufferbekken correct kan berekend en ontworpen worden.

OKT 2014: Voorontwerp met open bufferbekken om 5.000 m³ te bufferen. Dit is voldoende om een 20-jaarlijkse bui (theoretische bui die slechts 1 maal op 20 jaar zou mogen vallen) volledig te bufferen. Er worden 2 aarden wallen opgetrokken die op het hoogste punt 1,2m hoog zijn. Op het laagste punt zal een betonnen constructie de uitstroom beperken en controleren.

FEB 2015: Ontwerp op punt gebracht om afwatering en onderhoud te optimaliseren. Gemeente beslist om grond, waarop buffering zal gebeuren, aan te kopen.

FEB-JUN 2015: Grond wordt geschat en er volgen onderhandelingen met de eigenaar. Grond wordt aangekocht voor 16.000 €. De landbouwer mag de gronden (op eigen risico) blijven bewerken.

JUL- DEC 2015: Bouwaanvraag wordt ingediend en goedgekeurd.

AUG-DEC 2015: Aanbesteding om aannemer te zoeken. DSV wordt aangesteld om project uit te voeren. De werken zullen in totaal 21.000 € kosten.

SEPT-OKT 2016: Het bufferbekken wordt gebouwd. Na de bouw is de directe omgeving beschermd voor wateroverlast.

NOV-… 2016: Aquafin is akkoord om de overstortdrempel te verlagen zodat de riolering tussen het waterzuiveringsstation in Vaalbeek en de Rooikapelstraat in Blanden minder onder druk komt te staan tijdens noodweer. De timing van deze aanpassing is nog niet bekend.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is