Een nieuw Nationaal Park in Oud-Heverlee?

Op 26 september 2017, over deze onderwerpen: ecologie, Patrimoniumbeheer en Erfgoed

Voorlopig telt Vlaanderen nog maar 1 nationaal park, maar daar kan binnenkort verandering inkomen met de oprichting van een nationaal park Meerdaalwoud-Heverleebos. N-VA Oud-Heverlee trekt volop aan de kar.

N-VA Oud-Heverlee is zeer enthousiast over de wens van Jong N-VA nationaal om meer nationale parken in Vlaanderen op te richten (https://www.jongnva.be/nieuws/meer-nationale-parken-in-vlaanderen-het-kan). Jong N-VA-voorzitter Tomas Roggeman denkt hierbij in de eerste plaats aan Meerdaalwoud en Heverleebos naast nog 3 andere locaties.

“Tot nu toe bestaat er in Vlaanderen nog maar 1 nationaal park, namelijk de Hoge Kempen in Midden-Limburg. Tijd om daar verandering in te brengen”, zegt Alexander Binon (N-VA), burgemeester van Oud-Heverlee.

De Internationale Unie voor natuurbescherming stelt 2 hoofdcriteria voorop voor de oprichting van een nationaal park:

1. Een minimumoppervlakte van 1.000 ha omvatten

2. Erkend zijn door de hoogste autoriteit in een land als beschermingswaardige natuur

Uitgaande van die 2 hoofdcriteria is het niet onlogisch dat Meerdaalwoud-Heverleebos als eerste in aanmerking komt voor de oprichting van een tweede nationaal park in Vlaanderen: Meerdaalwoud-Heverleebos zijn samen meer dan 2.000 ha groot, waarvan 1.400 ha Meerdaalwoud betreft en 600 ha Heverleebos. 3/4de van Meerdaalwoud of 1.000 ha ligt op het grondgebied van Oud-Heverlee waardoor het criterium van 1.000 ha alleen al voor Oud-Heverlee voldaan is. Oud-Heverlee ligt tussen deze 2 bossen en het grootste deel van het werkingsgebied van het ANB voor dit boscomplex ligt op het grondgebied van Oud-Heverlee.

Aangezien de bevoegde minister (Joke Schauvlieghe, CD&V) zich al positief uitgelaten heeft over het plan, lijkt het zeer aannemelijk dat het ANB als eigenaar en beheerder van deze bossen dit plan ook zeer genegen zal zijn.

Volgens burgemeester Alexander Binon is het belang van de oprichting van een nationaal park niet te overschatten: “Het is hét ultieme middel om de dreiging van de verstedelijking van onze gemeente in te dammen en het unieke groene en landelijke karakter van onze gemeente te ‘betonneren’ en zelfs te versterken. Dit zonder enige afbreuk te doen aan de rechten van de bevolking”.

“Het bosgebied is nu reeds Europees beschermd als onderdeel van het Natura 2000-gebied 'Valleien van de Dijle, Laan en IJse met aangrenzende bos- en moerasgebieden', maar de creatie van een nationaal park zou de volgende stap kunnen zijn”, zegt Sven Deferme, voorzitter van de lokale afdeling. “Dit plan past dan ook helemaal in onze visie van ecorealisme. Bovendien kan het de horeca en het toerisme in onze gemeente enorm versterken. Ook de uitstraling van onze gemeente op nationaal vlak kan er wel bij varen. Kortom, het zou de belangrijkste prioriteit voor onze gemeente moeten zijn.”

N-VA Oud-Heverlee hoopt dan ook op de steun van de Vlaamse Regering, het Agentschap Natuur en Bos, de coalitiepartners, de bevolking en de buurgemeenten om dit prachtige en voor onze gemeente onontbeerlijke idee snel te realiseren.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is