Gemeenteraad keurt stratentracés Bovenbosstraat en Waversebaan goed

Op 27 september 2016, over deze onderwerpen: Wegen

Op dinsdag 27 september werden de vernieuwde stratentracés voor de Bovenbosstraat en de Waversebaan goedgekeurd. Beide werken zullen starten in het voorjaar van 2017.

De Bovenbosstraat zal tussen de Konijnenhoekstraat en de N25/Expresweg heraangelegd worden. Dit met beton en kasseien, om het landelijk karakter dat de straat nu uitstraalt, te bewaren. Er zullen vier asverschuivingen met groenelementen aangelegd worden om de snelheid te beperken. Ook wordt er een rioleringswachtbuis aangelegd zodat een toekomstige sanering mogelijk is mits de bouw van een pompstation op het einde van de straat. De totale kostprijs van deze werken ten laste van de gemeente worden geraamd op €200 000.

Aan de Waversebaan zal er gewerkt worden vanaf het kruispunt met de Blokkenstraat tot 80 meter voorbij het kruispunt met de Boslaan. Het belangrijkste dat hier zal gebeuren, is de aanleg van fietspaden van 1,75m breed. De Waversebaan ligt op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Daardoor worden de fietspaden voor 80% gesubsidieerd door de provincie. De weg blijft in beton, maar de kapotte betonplaten zullen vervangen worden. Later worden de betonplaten afgevlakt, zodat een effen weg aangelegd zal zijn. De verbinding met de zijstraten wordt ook rechter aangelegd, waardoor in- en uitrijden veiliger wordt. Zeker bij de Dorpsstraat is dit het geval. Er vindt eveneens een beperkte aanleg van nieuwe riolering plaats, en er wordt een bushalte geplaatst ter hoogte van de Dorpsstraat. De werken worden geraamd op 1 miljoen euro, waarvan €600 000 ten laste van de gemeente en €400 000 van de provincie.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is