Heraanleg historische dorpskern Oud-Heverlee start eindelijk

Op 13 november 2017, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Patrimoniumbeheer en Erfgoed, Wegen

Op 20 november start aannemer Vanhoeyveld EINDELIJK met de lang verwachte heraanleg van de dorpskern van Oud-Heverlee.

Het is het laatste grote wegenwerk voor deze legislatuur en tegelijkertijd ook het koninginnestuk. Het was ook 1 van de belangrijkste prioriteiten van N-VA Oud-Heverlee.

Waarom? Reeds 40 jaar is er sprake van de vernieuwing van de dorpskern van Oud-Heverlee.

“Maar pas bij het begin van deze legislatuur, in 2013, heeft deze ploeg, met N-VA, actief werk gemaakt van de voorbereiding van deze dorpskernvernieuwing”, zegt burgemeester Alexander Binon. “Daar is ongelooflijk veel tijd en energie ingekropen”, vervolgt hij. “Eerst hebben we met alle kerkfabrieken moeten onderhandelen over de onduidelijke eigendomsstatuten van alle kerkelijke eigendommen. Eens daar duidelijkheid over was hebben we moeten onderhandelen over de aankoop van de nodige stroken grond om een deftige heraanleg mogelijk te maken. Daarom hebben we ook de parochiezaal moeten kopen van een kerkelijke vzw. Nadien hebben we lang moeten onderhandelen met de dienst Onroerend Erfgoed omdat nagenoeg de hele dorpskern beschermd dorpsgezicht is. Deze dienst verplichtte ons een zogeheten beeldkwaliteitsplan, een ruimtelijk inrichtingsplan, op te laten stellen dat als basis moest dienen voor de uiteindelijke herinrichtingsplannen.”

Dit werd na een aanbesteding opgesteld door het gerenommeerde studiebureau Buur.

“Onze visie bestaat erin 1 groen en open centrum te realiseren rond 1 of meerdere historische gebouwen: vooral de geklasseerde pastorie met haar grote mooie groene tuin zal na heraanleg van de dorpskern en na restauratie in haar oude glorie hersteld worden. Zij zou naast haar kerkelijke functies ook tal van andere gemeenschapsfuncties van de parochiezaal  moeten onderbrengen zodat deze laatste na heraanleg van de dorpskern en na restauratie van de pastorie kan afgebroken worden. Op die manier kan een gerestaureerde pastorie met haar grote groene tuin in een historisch heraangelegde dorpskern in haar volle glorie hersteld worden. Dat is onze visie en ook die van het college”, aldus Alexander Binon.

Ondertussen diende ook nog de mobiliteit bepaald te worden na afloop van de werken.

Talloze hoorzittingen met de bewoners en lokale handelaars, onderhandelingen met Kerkfabriek(en) en Onroerend Erfgoed, meerdere aanbestedingen en technische vergaderingen met studiebureau, nutsmaatschappijen en aannemer later, zal 20 november EINDELIJK de heraanleg starten. De kostprijs van de werken wordt geraamd op € 1.011.000. De werken zouden ongeveer 7 maanden duren, en dus klaar moeten zijn voor het bouwverlof volgend jaar.

“Dit project heeft bloed, zweet en tranen gekost, waaraan de hele meerderheid  en onze administratie keihard hebben gewerkt, maar na deze heraanleg zal de dorpskern van Oud-Heverlee er onherkenbaar veel beter uitzien”, besluit burgemeester Alexander Binon.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is