N-VA Oud-Heverlee verwelkomt Mark Binon

Op 4 juli 2017, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten

Mark Binon - geen familie van onze burgemeester Alexander Binon - is geen onbekende in onze gemeente. Deze geboren en getogen Blandenaar richtte in 2011 Leefbaar Oud-Heverlee op waarmee hij in 2012 deelnam aan de gemeenteraadsverkiezingen. Vandaag maakt hij bekend dat hij overstapt naar N-VA. Een gesprek met deze nieuwkomer in onze rangen.

Mark, welkom bij N-VA Oud-Heverlee. Je bent reeds langer actief in de gemeentepolitiek. Welk parcours heb je dan gelopen?

Dank u. Ik zette mijn eerste stappen in de politiek in 2007 toen ik als lid van LDD actief oppositie ben beginnen voeren in onze gemeente. In 2012 zijn we dan naar de kiezer gestapt als Leefbaar Oud-Heverlee waarvoor ik lijsttrekker was. Ondertussen ben ik binnen de sportraad verkozen tot voorzitter, waarmee we een nieuwe wind hebben laten waaien op gemeentelijk sportvlak, zoals de huldiging van vrijwilligers en buitengewone sportprestaties, het uitbrengen van de eerste sportgids van Oud-Heverlee en we creëerden we i.s.m. SVK,  Blavasport  en ANB de langste afgepeilde 100% natuurloop van Vlaanderen met startplaats te St-Joris Weert.

Waarom heb je dan de stap naar N-VA gezet?

Ik heb altijd al een goede band gehad met het bestuur van N-VA Oud-Heverlee, zeker in de samenwerking op sportief gebied. De doelstellingen van de N-VA liggen in dezelfde lijn als die waar ik altijd naar gestreefd heb, bijvoorbeeld de aanpak van degelijke wegeninfrastructuur, fietspaden en  de dorpskernvernieuwingen. Dit alles om onze gemeente aangenaam, veilig en leefbaar te maken, waar het goed is om te wonen, te werken en vrije tijd door te brengen, waar kinderen nog kunnen gebruik maken van het naschoolse aanbod en waar de ouderen tot hun laatste adem kunnen genieten van dit landelijke karakter.

Wat zijn je concrete doelstellingen binnen de N-VA?

Binnen N-VA Oud-Heverlee ben ik ondertussen opgenomen in het bestuur en ben ik aangesteld als organisatieverantwoordelijke. Met die groep werken we aan de verschillende evenementen die we de komende maanden gaan organiseren. Dat werkt ligt me wel. Ik hou ervan om mijn schouders te zetten onder die activiteiten.

En binnen de gemeente?

Ik hoop om met de N-VA de leefbaarheid van Oud-Heverlee nog te verhogen zodat u als inwoner fier kunt zijn om hier te wonen. Er zijn in de huidige legislatuur al heel wat stappen gezet in de goede richting, maar het werk is zeker nog niet af. Het is dan ook onmogelijk om alle achterstand op te halen in 6 jaar. Oud-Heverlee staat momenteel onder enorme druk van verstedelijking. Met de N-VA stellen we het landelijke en groene karakter van onze gemeente centraal en daar wil ik zeker mee voor zorgen!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is