Restauratie kerk van Blanden komt uit de startblokken!

Op 14 april 2017, over deze onderwerpen: Infrastructuur, Kerkfabrieken, Patrimoniumbeheer en Erfgoed

De Sint-Jan-Evangelistkerk van Blanden werd in 1792 gebouwd op de grens tussen Blanden en Haasrode omdat zij voor beide parochies moest dienen. De kerk is een beschermd monument en werd ontworpen door de bekende architect Louis Montoyer, de hofarchitect van de Oostenrijkse Habsburgers die destijds over onze gebieden heersten. Montoyer ontwierp ook de pastorij van Blanden.

De restauratie omvat volgende acties :

- de herstelling van de dakstructuur

- de dakbedekking wordt vernieuwd in natuurleien

- de gevels worden gereinigd, volledig opnieuw gevoegd en hersteld en nadien behandeld

- het ijzersmeedwerk wordt hersteld

- het buitenschrijnwerk wordt hersteld

- de glasramen worden gedemonteerd, gerestaureerd en terug geplaatst

- de riolering wordt aangepast, met inbegrip van de plaatsing van een regenwater- en infiltratieput

- de buitenaanleg in de onmiddellijke aansluiting met de kerk wordt aangepast.

De totale kostprijs van de werken, gegund aan NV Van Loy en cie bedraagt 849.742,05 euro BTW inclusief. Het gemeentelijke aandeel is 10 %, het aandeel van de  Kerkfabriek is ook 10%.

Rechtstreeks en onrechtstreeks via de kerkfabriek betaalt de gemeente  dus 20%, zijnde 169.948,41 euro. Daarnaast betaalt de provincie Vlaams-Brabant 20% en de Vlaamse Gemeenschap de overige 60%.

De duur der werken is voorzien op 220 werkdagen weerverlet niet inbegrepen. Er is gestart met de toren. Daarna volgen de voorgevel en zijgevels in tegenwijzerzin.

Burgemeester Alexander Binon (N-VA), zelf inwoner van Blanden, is erg verheugd met deze broodnodige renovatie.

Leuk historisch detail: in het voorouderlijk huis waar de burgemeester woont, Château de Namur, vond op 5 mei 1789 om 15 u de openbare aanbesteding plaats voor het vervaardigen van ongeveer 1 miljoen kareelstenen (bakstenen) voor de bouw van de kerk van Blanden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is