Sven Deferme legt de eed af als nieuw gemeenteraadslid

Op 27 februari 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten

Op dinsdag 26 februari legde voormalig afdelingsvoorzitter, Sven Deferme, de eed af als gemeenteraadslid. Sven was aanvankelijk lijstduwer voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. Met de komst van Francis Van Biesbroeck werden de kaarten enigszins herschud en verschoof hij naar plaats 19. Daar kwam hij 2 stemmen te kort om rechtstreeks verkozen te zijn.

“Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober werd Daisy Milena Boon verkozen om te zetelen in de gemeenteraad”, vertelt voorzitter Diana Bulens. “Haar drukke werkschema en veelvuldig verblijf in het buitenland maakt de combinatie met een uitvoerend mandaat als gemeenteraadslid momenteel echter  zeer moeilijk. Het was voor haar een moeilijke beslissing, maar ze heeft er voor gekozen om te verzaken aan haar mandaat. Ze blijft echter actief in de afdeling.” Ook eerste opvolger en gewezen gemeenteraadslid Jarne Robrechts verzaakt aan zijn mandaat. Hij vindt de stem van de kiezer heel waardevol, daarom gaat hij een stap opzij voor Sven die meer stemmen had dan hij. Hierdoor komt Sven Deferme als nieuwbakken gemeenteraadslid  in de gemeenteraad.

“Ik ben heel blij dat ik deze kans krijg”, zegt het kersvers gemeenteraadslid. “Ik zal me de komende jaren inzetten voor al onze inwoners. Daarbij zal ik me vanuit de oppositie vooral toespitsen op thema’s die mij nauw aan het hart liggen zoals gezondheidszorg, welzijn en lokale economie.”

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is