Transparantie over mandaten

Op 10 maart 2017, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

 

Recent verschenen in de pers een aantal artikelen in verband met de extra mandaten die door politici worden uitgeoefend buiten het ambt waarvoor ze verkozen zijn. Omdat het schepencollege van Oud-Heverlee het belangrijk vindt hier transparant over te zijn, heeft het in haar vergadering van 21 februari 2017 besloten alle mandaten van de leden van het schepencollege en de bezoldiging die daarbij hoort, bekend te maken. Wie welk mandaat uitoefent, daar besliste de gemeenteraad over in het eerste jaar van de legislatuur of op het ogenblik dat de intercommunale of maatschappij aan de gemeenteraad vroeg om een kandidaat bestuurder voor te dragen. De vergoedingen worden bepaald door de intercommunale of maatschappij zelf binnen de wettelijk opgelegde normen. 

Voor N-VA Oud-Heverlee ziet de mandatenlijst er als volgt uit:

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is