Woonzorgzone De Kouter komt weer een stapje dichterbij

Op 19 december 2017

Het bouwen van woonzorgcentra vereist een noodzakelijke goedkeuring van de overheid om de voorziene bedden op te nemen in een erkenningskalender.

Die erkenningskalender voor woonzorgcentra en centra voor kortverblijf is ingevoerd sinds 1 januari 2015 en werd dat jaar volledig ingevuld tot en met eind 2018. Met die kalender plant de overheid hoeveel woongelegenheden er elk jaar bijkomen. Er kunnen geen woongelegenheden bijkomen die niet in de erkenningskalender zijn ingepland.

De Woonzorgzone De Kouter – een verzameling van assistentiewoningen, een woonzorgcentrum en een lokaal dienstencentrum – nam met de huidige coalitie een nieuwe vlucht in januari 2013. Toch kwam er in april 2015 een onverwachte kink in de kabel: de voorziene bedden werden niet opgenomen binnen de erkenningskalender en bijgevolg legde dit een serieuze hypotheek op de verdere ontwikkeling van het gehele project.

In oktober 2017 lanceerde het Vlaams Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin evenwel een nieuwe oproep om voor bepaalde woonzorgcentra een erkenningskalender in te dienen en dit voor de jaren 2018 en 2019.

Op 15 december 2017 ontving de vzw Woonzorgzone De Kouter dan toch het heuglijke nieuws dat er door de administrateur-generaal een goedkeuring werd gegeven voor de aangevraagde capaciteit van 102 bedden.

De vzw plant de woongelegenheden te realiseren in het vierde kwartaal van 2019.

Ook wij als lokale afdeling N-VA, met een belangrijke bijdrage aan dit project, zijn verheugd met deze blijde boodschap rond Kerstmis. De geboorte van De Kouter is een feit. Er moeten nog belangrijke stappen gezet worden en de nodige inspanningen zullen nog moeten geleverd worden om alles tot een goed einde te brengen.

Optimisme willen wij koppelen aan realisme in onze betrachting om met De Kouter een meerwaarde te bieden aan onze gemeente.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is