Programma

Deze verkiezingen zullen historisch zijn. De inzet is de keuze voor een groen en landelijk Oud-Heverlee of voor een meer verstedelijkte gemeente. N-VA Oud-Heverlee staat voor een landelijk, groen en sterk Oud-Heverlee.

Landelijk

Wij verzetten ons tegen de verstedelijking van onze landelijke gemeente. Andere gemeenten zien er steeds meer uit als een voorstad van Leuven. Dat willen we hier niet. Er is wel een tendens om kleiner te gaan wonen of grote bestaande woningen op te splitsen, maar we gaan daar doordacht mee om. Waar het past voor de goede ruimtelijke ordening, kunnen grondgebonden woningen gebouwd worden op kleinere percelen of kunnen we grote woningen opsplitsen, zodat oudere inwoners er kunnen blijven wonen en jongeren makkelijker een betaalbare woning kunnen vinden.

Groen

Als groenste gemeente van Vlaanderen, door onze unieke ligging tussen Meerdaalwoud en Heverleebos, ligt onze identiteit in ons groene en landelijke karakter. Met de oprichting van een Nationaal Park Meerdaalwoud-Heverleebos willen we ervoor zorgen dat dit zo blijft. Een Nationaal Park legt onze identiteit vast en zal bepalend zijn voor ons gemeentebeleid, onder meer op het vlak van de strijd tegen de verstedelijking.

Sterk

Wij willen landelijke gemeenten als de onze versterken. In vergelijking met de steden en de verstedelijkte gemeenten krijgen landelijke gemeenten immers veel minder middelen uit het gemeentefonds. Rijke inwoners staat niet voor een rijke gemeente! We hebben titanenwerk verricht om Oud-Heverlee weer op het juiste spoor te zetten: een nieuwe bestuurscultuur met maximale inspraak van de bevolking, doortastende maatregelen inzake verkeersveiligheid en een indrukwekkend pakket wegenwerken die allemaal tijdig werden afgewerkt en dit binnen een zeer strak budgettair kader. De resultaten mogen zeker gezien worden.

 

N-VA Oud-Heverlee heeft bewezen dat ze succesvol kan besturen, resultaten boekt en een toekomstvisie ontwikkelt. Met dit programma vragen wij uw steun om dit beleid te kunnen verderzetten en nog te verbeteren.

Deze verkiezingen zullen de toekomst van onze gemeente fundamenteel en onherroepelijk bepalen en gaan om het behoud van onze identiteit: het landelijke en groene karakter van onze gemeente. Het belang van deze verkiezingen voor Oud-Heverlee en haar inwoners kan niet onderschat worden!

De N-VA is de beste garantie voor een landelijk, groen en sterk Oud-Heverlee.

Ontdek hier ons volledig programma!