Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 december 2019, over deze onderwerpen: Economie en Financiën, Gemeentebestuur

Ondanks het geschenk van de Vlaamse overheid van bijna 1,3 miljoen euro, slaagt de coalitie erin meerdere belastingen te verhogen en de schuldgraad verder uit te bouwen. Er zitten een aantal goede zaken in dit meerjarenplan, zoals het verder vernieuwen van de belangrijke verkeersassen (de …

Op 18 oktober 2019, over deze onderwerpen: Economie en Financiën, Gemeentebestuur

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van de open ruimte die ze bezitten en die ze moeten onderhouden. Voor onze gemeente komt dit neer op €1.292.579 extra …

Op 30 september 2014, over deze onderwerpen: Economie en Financiën

Regelmatig krijgen we vragen van inwoners van Oud-Heverlee ivm de gestegen belastingstarieven. Deze belastingverhoging is echter relatief aangezien we nog steeds de laagste tarieven hanteren in de regio. Meer uitleg over het hoe, waarom en de praktische impact vindt u hier:  1. Onze …

Op 23 juli 2014, over deze onderwerpen: Economie en Financiën

Als schepen van middenstand  ben ik me ervan bewust dat “ondernemers”, zorgen voor een kloppend hart in de gemeente. Maar er verandert voortdurend wat in de regelgeving. Ook Europa heeft zijn invloed. Heel wat reglementen worden aangepast aan universele regelingen. Het is dan ook zeer belangrijk …