Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 17 december 2019, over deze onderwerpen: Economie en Financiën, Gemeentebestuur

Ondanks het geschenk van de Vlaamse overheid van bijna 1,3 miljoen euro, slaagt de coalitie erin meerdere belastingen te verhogen en de schuldgraad verder uit te bouwen. Er zitten een aantal goede zaken in dit meerjarenplan, zoals het verder vernieuwen van de belangrijke verkeersassen (de …

Op 18 oktober 2019, over deze onderwerpen: Economie en Financiën, Gemeentebestuur

De Vlaamse overheid neemt de helft van de zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van de ambtenarenpensioenen over en geeft de gemeenten extra budget omwille van de open ruimte die ze bezitten en die ze moeten onderhouden. Voor onze gemeente komt dit neer op €1.292.579 extra …

Op 23 januari 2019, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Gemeentebestuur

Op 7 januari 2019 legden voor N-VA twee leden van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst en 5 van de 7 gemeenteraadsleden hun eed af. Alexander Binon, Francis Van Biesbroeck, Maggy Steeno, Mark Binon, Frieda Vandevoorde, Tom Teck (verontschuldigd) en Daisy-Milena Boon (verontschuldigd) zullen …

Op 5 januari 2018, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

Betere dienstverlening Na een grondige evaluatie de voorbije maanden is de dienstverlening in het gemeentehuis aangepast met ruimere openingsuren, een interne verhuis van de diensten, meer inzet op het digitaal afleveren van documenten en werken op afspraak. Op die manier zetten we in op een betere …

Op 10 maart 2017, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

  Recent verschenen in de pers een aantal artikelen in verband met de extra mandaten die door politici worden uitgeoefend buiten het ambt waarvoor ze verkozen zijn. Omdat het schepencollege van Oud-Heverlee het belangrijk vindt hier transparant over te zijn, heeft het in haar vergadering van 21 …

Op 6 januari 2017, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Gemeentebestuur

Inwoners van Oud-Heverlee konden gisteravond het nieuwe jaar inzetten op de nieuwjaarsreceptie van kersvers burgemeester Alexander Binon. Die nodigde alle inwoners uit voor een nieuwjaarsdrink. En daar was ook Vlaams Minister-President Geert Bourgeois aanwezig. Bekijk hier de reportage van  ROB TV …