Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 22 december 2016, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Gemeentebestuur

Vandaag, 22 december 2016, legde Alexander Binon (N-VA) de eed af bij de provinciegouverneur van Vlaams-Brabant, Lodewijk De Witte, als nieuwe burgemeester van Oud-Heverlee. Op 1 januari neemt hij de burgemeesterssjerp over van Adri Daniëls (CD&V), die eerste schepen wordt. Alexander Binon was de …

Op 4 oktober 2016, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

N-VA betreurt dat de plannen om een eerste woonzorgzone in Blanden te bouwen de koelkast ingaan. Het project van de Woonzorgzone De Kouter geraakte immers niet op de Vlaamse erkenningslijst wegens voorlopig geen geld. Zo zijn we de enige gemeente met meer dan 10.000 inwoners zonder ook maar één …

Op 30 juni 2016, over deze onderwerpen: Cultuur & Bibliotheek, Gemeentebestuur

Op de gemeenteraad van 28 juni werd het beheersplan voor het Zoet Water goedgekeurd. Het Zoet Water is een zeer landschappelijk waardevol gebied (erkend sinds 2 februari 2000). Het Zoet Water is van oudsher gekend en bekend en verdient onze volle aandacht want het is één van de stokpaardjes van onze …

Op 25 juni 2016, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur, Politie en Veiligheid

‘VODI-wat’ zal u waarschijnlijk zeggen? VODI staat voor “Voer en Dijle” een verwijzing naar de twee belangrijkste waterlopen van de recent gefuseerde politiezones Dijleland en Tervuren. Op 14 juni vergaderde de politieraad van de politiezone VODI een eerste keer. Het was de officiële start van deze …

Op 15 april 2016, over deze onderwerpen: Gemeentebestuur

Door Schepen Maggy Steeno. Hoe kunnen we de veiligheid verhogen in onze buurt?Hoe kunnen we de inbrakenplaag, waar onze gemeente binnen onze politiezone het hoogste cijfer heeft, aanpakken? Is meer blauw op straat een oplossing? Of de installatie van een alarm? Wie reeds ongewenste bezoekers over de …

Op 15 december 2015, over deze onderwerpen: Afdelingsnieuws en activiteiten, Gemeentebestuur

Op 15 december legde Jarne Robrechts de eed af als nieuw gemeenteraadslid. Hij volgt Jana Vanderborght uit Sint-Joris-Weert op. Jana is verhuisd en kan daardoor haar functie als gemeenteraadslid niet meer uitoefenen. Jarne Robrechts: “Eerst en vooral wil ik Jana Vanderborght het allerbeste toewensen …

  •